Hälytysosasto

Hälytysosaston tehtävänä on rientää kansalaisten avuksi silloin kun apua tarvitaan. Palokuntamme on tehnyt sopimuksen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen / Etelä Karjalan hyvinvoitialueen kanssa siten, että ensimmäinen yksikkö lähtee liikkeelle keskimäärin 10 minuutin kuluttua hälytyksestä neljällä hekilöllä. Keskimäärin palokunnan ensimmäisen yksikön lähtöön kuluu noin kahdeksan minuuttia.

Palokuntalaiset ovat pelastustoiminnan tehtävissä henkilökohtaisessa työsuhteessa Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen, toisin sanottuna hälytystehtvistä maksetaan palokuntalaisille henkilökohtainen palkka.

Palokunta auttaa tulipaloissa, liikenneonnettomuuksissa, öljyvahingoissa, vaarallistenaineiden onnettomuuksissa, pintapelastuksessa, eläintenpelastuksessa sekä monessa muussa asiassa jossa ripeää apua tarvitaan. Henkeä pelastavaa tehostettua ensiapua annetaan ensivasteyksikön voimin. Ensivastetoimintaa palokuntamme on harjoittanut vuodesta 2004.

Palokunta hälytetään numerosta 112!

Vainikkalan VPK:n hälytysosastoon kuuluu 17 henkilöä koulutettua henkilöä.
Mikäli kiinnoistuksesi toiminataan palokunnassamme heräsi, ota rohkeasti yhteyttä palokunnan päälliikköön!