Kalusto


Vainikkalan VPK:lla on käytössään kaksi autoa, sammutusauto EK 151 ja miehistönkuljetusauto EK 157. Näiden lisäksi palokunnalla on käytössä Väyläviraston omistama vaarallistenaineidentorjunta perävaunu josta löytyy kalustoa vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjuntaa varten sekä erikoiskalustoa VAK onnettomuuksien torjuntaan rautiealueella. Uusimpana palokunnalta löytyy myös moottorikelkka EK 1589.

kalusto.jpg